01633 244233 Contact us

Ein hymrwymiad i’r Gymraeg

Mae Harding Evans yn llwyr ymroddedig i ddefnyddio’r  iaith Gymraeg yn y gweithle. Gyda swyddfeydd yng nghanol Casnewydd a Chaerdydd, rydym yn lawn sylweddoli pwysigrwydd yr iaith ac yn annog ein staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn ddyddiol.

Mae nifer o’n staff yn rhugl yn y Gymraeg a gallwch eu hadnabod o’u gweld yn gwisgo bathodynnau oren Iaith Gwaith gyda balchder! Ar ein gwefan, gallwch weld symbol Iaith Gwaith wrth ymyl y Partneriaid sy’n rhugl yn y Gymraeg.

Yn ogystal â’r rheiny sy’n medru’r Gymraeg yn barod, annogwn ein staff sydd ddim yn medru siarad yr iaith, i’w dysgu. Felly os welwch chi unrhyw aelod o staff yn gwisgo bathodyn dysgwr Iaith Gwaith, peidiwch ag ofni dweud ‘helo’!

Mae ein staff yn aml yn cyfrannu at y cyfryngau lleol Cymraeg – boed hynny ar y radio, ar y teledu neu mewn print, gan leisio barn ar faterion cyhoeddus, lleol sy’n effeithio ar y cwmni. Mae rhywun wastad yn barod i gyfrannu yn y modd hwn, felly os oes angen siaradwr Cymraeg o gefndir cyfreithiol arnoch, cysylltwch â’r tîm marchnata a gwnawn ein gorau glas i’ch helpu: marketing@hevans.com

Rydym yn falch o’n hymrwymiad i’r iaith Gymraeg a byddwn yn parhau i gefnogi ac annog ei defnydd yn y gweithle, yn ogystal â gyda’n cleientiaid.

Our commitment to Welsh

Here at Harding Evans we are committed to the use of Welsh language within our firm. With offices in the heart of both Newport & Cardiff, we understand the importance of the Welsh language to our cities and encourage our staff to use Welsh regularly around the firm.

We have a number of fluent Welsh speakers working with us, you can identify them by their Iaith Gwaith orange badges. Our Welsh-speaking partners and senior staff are also indicated by the Iaith Gwaith symbol on our website.

We will always encourage our non-Welsh speaking staff to learn Welsh, so if you see one of us with a Iaith Gwaith learning Welsh badge – don’t be afraid to say ‘helo’!

Our Welsh speakers regularly participate in the local Welsh media – on radio, TV and in print to give their opinions and thoughts on local public issues that affect our business. We will always have somebody available to get involved, so if you need a Welsh speaker with legal experience, email our marketing team at marketing@hevans.com and we will see how we can help.

We are proud of our commitment to the Welsh language and will continue to support its use in our offices and with our clients.