01633 244233 Contact us

03 Dec 2014

Commercial Property

Wyn Williams commenting on Stamp Duty Changes

Wyn Williams commenting on Stamp Duty Changes - A positive change that will no doubt assist a number of our clients

A positive change that will no doubt assist a number of our clients. As an example a purchaser who is purchasing at £130000.00 would have to pay £1300 stamp duty under the old regime. With the new rules they would now only have to pay £100. This should have a positive impact on property transaction in South Wales and can only help assist potential property purchasers particularly first time buyers. The changes should also have a positive impact on properties that fell around the traditional 3% bracket of £250000 with buyers and sellers not having to contend with the unfair jump between 1 and 3%. As buyers are now being asked to pay a proportional element this would seem a much fairer system for buyers.

For more information on how this could affect you please contact Wyn Williams today ww@hevans.com

Newyddion arbenning i brynwyr tai a fydd yn cynorthwyo nifer o cleientiaid. Dan yr hen drefn fydde prynwr a oedd yn prynu ty gwerth £130,000 talu treth stamp o £1,300. O dan y rheolau newydd dim ond £100 fydd rhaid talu. Bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar y farchnad tai yn Ne Cymru yn enwedig cleientiaid sydd yn prynu am y tro cyntaf ac i dai a oedd yn dod i mewn i’r braced traddodiadol o 3% o £250,000. Y mae hyn yn golygu nid oes rhaid i brynwyr a gwerthwyr i dderbyn y naid annheg rhwng 1 – 3% treth stamp. Fe fydd y system newydd llawer tecach gyda chleientiaid yn talu elfen gyfrannol o’i tai yn unig.

 

Share post