hardingevanspic

Cymraeg

Cymraeg

              welshflagHE                                    menterHE

Amdanom ni

Mae HardingEvans yn gwmni cyfreithiol rhanbarthol sydd wedi’i sefydlu ers tro. Mae’n darparu amrywiaeth arbenigol o wasanaethau cyfreithiol i gleientiaid masnachol a phreifat. Mae gan y cwmni 110 o staff gan gynnwys 10 partner a 70 o enillwyr ffi.

Mae gwreiddiau’r cwmni yng Nghasnewydd, De Cymru, ac rydym wedi ymestyn yn sylweddol dros y blynyddoedd diweddar a dod yn gwmni mwyaf yng Ngwent a’r 8fed mwyaf yng Nghymru.

Rydym yn cystadlu â chwmnïau mawr Caerdydd.

Enillodd HardingEvans nifer o wobrau dros y blynyddoedd gan gynnwys Gwobr am Gyflawniad Eithriadol a Busnes y Flwyddyn yng Ngwobrau nodedig Siambr Busnes De Cymru a Chwmni Cyfreithiol y Flwyddyn yng Ngwobrau Gyfraith Cymru Y Western Mail, lle’r enwyd Ken Thomas yn Gyfreithiwr y Flwyddyn.

Mae gan HardingEvans Farciau Ansawdd am Gymorth Arbenigol mewn 10 o’u meysydd gwasanaeth

HardingEvans yw un o’r ychydig gwmnïau yng Nghymru sydd yn dal ac yn cynnal y nifer uchel o Farciau Ansawdd.

Ni yw’r unig gwmni yng Ngwent sydd yn y 10 uchaf o gwmnïau yng Nghymru, a’n bwriad yw parhau i wella ein proffil fel cwmni masnachol, ynghyd â pharhau i ddarparu gwasanaeth cyfreithiol o safon uchel i’n rhestr o gleientiaid preifat.

SIARADWYR CYMRAEG/ Welsh Speakers

image_thumbnail (5)Sara Haf Uren - Cyfreithwraig
Mae Sara yn wreiddiol o Port Talbot ac yn arbennigo mewn esgeulustra meddygol.Cysylltwch â Sara ar 01633 760672 neu shu@hevans.com

 

Wyn WilliamsWyn Williams - Partner
Mae Wyn yn wreiddiol o Aberaeron ac yn arbennigo mewn prynu a gwerthu tai a materion amaethyddol.
Cysylltwch â Wyn ar 01633235134 neu ww@hevans.com
carysdavies Carys Davies – Cyfreithwraig dan Hyfforddiant
Mae Carys yn wreiddiol o Aberystwyth ac yn arbennigo mewn achosion o esgeulustra meddygol.

Cysylltwch â Carys ar 01633 244233 neu daviesc@hevans.com

 

Non Kinsey – Cyfreithwraig
Mae Non yn wreiddiol o Glyn-nedd ac yn gweithio gyda Wyn Williams ar faterion prynu a gwerthu tai. Mae ganddi hi hefyd brofiad mewn materion Teuluol ac Hanafiadau Personol.

Cysylltwch â Non ar 01633244233 neu kinseyn@hevans.com

Cysylltwch â Non ar 01633235132 neu kinseyn@hevans.com